Làm thế nào để tập trung làm việc hiệu quả.

Thời gian trước khi mình làm việc theo bản năng, không có phương pháp phù hợp, mình thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc. Sau khi tham khảo nhiều kiến thức, mình nhận thấy bên cạnh việc có một kế hoạch cụ thể, thì điều quan trọng để hoàn thành kế …

Làm thế nào để tập trung làm việc hiệu quả. Read More »